Basisinkomen, voor iedereen een oplossing?

basisinkomen

Basisinkomen voor iedereen is de oplossing!

Waar komt de werkloosheid vandaan?

Sinds in januari 2013 het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EBi-OBi) geregistreerd staat bij de Europese Commissie kwam een basisinkomen weer aan de dagelijkse orde.

Binnen een jaar haalde het initiatief maar 285000 van de 1 miljoen benodigde handtekeningen om de enquête juridisch bindend te maken.

Een basisinkomen voor iedere burger is daarmee niet uit het achterhoofd verdwenen; ook in Nederland verschijnt het onderwerp in meerdere partijprogramma’s.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen zou volgens deze partijen, en onderzoeken uit het verleden, onze sociale problemen op kunnen lossen!

Robots

Onze versnellende vooruitgang op het gebied van automatisering heeft al vele banen, en gehele beroepen laten verdwijnen. Met het verdwijnen van deze banen ontstaat er hoge werkloosheid.

Aan de Universiteit van Oxford schatten ze dat de helft van de banen over 20 jaar niet meer bestaat. Vanwege winstoogmerk zal automatisering van deze banen ook niet stoppen volgens de wetenschappers.

Om te voorkomen dat een groot deel van de wereldbevolking onder de armoedegrens komt, kan het basisinkomen een groot verschil maken.

In Canada is uit onderzoek gebleken dat een verminderd aantal uren werk op een basisinkomen niet ten koste gaat van productiviteit.

De extra tijd werd vaak besteed aan studie, het vinden van een betere baan en andere persoonlijke ontwikkelingen

Is het mogelijk?

Het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen betekent het verdwijnen van uitkeringen en toelages. Dit betekent dat de bureaucratie rondom deze zaken verdwijnt; het basisinkomen wordt dan betaalbaar.

Het basisinkomen dat mensen dan krijgen wordt vervolgens weer uitgegeven. Voor de economie is het dus een gunstige zet. Het basisinkomen moet garanderen dat iedereen in zijn of haar basisbehoeften kan voorzien.

Het EBi-OBi stelt dat voorzien zijn van basisbehoeften een mensenrecht is en dat hiermee mensen fatsoenlijk en volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij.

The Mincome Program

Van 1974 tot 1979 vond een experiment plaats onder de naam Mincome Experiment. In een kleine stad, Dauphin, Canada, deden alle gezinnen mee aan het experiment.

In Dauphin woonden gedurende die tijd zo’n tienduizend mensen die aanvullend inkomen ontvingen wanneer hun eigen inkomen laag genoeg was.

Tijdens het experiment werd duidelijk dat weinig mensen stopten met werken en dat bijna niemand met een baan minder ging werken.

Wetenschappers die meewerkten aan het experiment verklaarden dit met de reden dat een goed georganiseerd basisinkomen voordelen biedt aan mensen om te werken.

Sinds dit experiment zijn er maar enkele vervolgonderzoeken geweest waarvan een paar in de Verenigde Staten.

MIES

De Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving (MIES) wilt experimenteren met veelbelovende concepten in de economie en de maatschappij. Om deze reden zijn is al enige tijd bezig met het opzetten van een forum over basisinkomen.

Op 29 augustus 2014 hielden zij een bijeenkomst in Groningen om vragen te beantwoorden over het basisinkomen en om te kijken hoe mensen zich kunnen organiseren om het basisinkomen te bewerkstelligen.

MIES wil eind september nog een bijeenkomst houden met een selectievere groep mensen. Voor deze bijeenkomst staat het vormgeven van een experiment centraal.

Invloed van Mincome

In opvolggesprekken met deelnemers van het Mincome experiment, in 2013, lieten zij weten dat ze erg dankbaar waren voor het aanvullende basisinkomen.

Met behulp van het basisinkomen konden zij opleidingen voor nieuwe banen bekostigen of hoefden zij hun kinderen niet van school af te halen vanwege een tekort aan geld.

Hoe groot de impact van een basisinkomen is, valt moeilijk te berekenen vanwege de gigantische persoonlijke impact die het maakt; mensen met een basisinkomen zijn voorzien van alle basisbehoeften en hebben meer tijd zich te specialiseren in datgene waar zij het meeste plezier in hebben.

 

Wat vind jij hiervan?         Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

Plaats een reactie