Thorium, nog 20 jaar wachten? Of is de tijd er rijp voor?

thorium

Energie uit Thorium gaat zeker nog 20 jaar duren!

De Aziatische wereld heeft ontdekt dat Thorium vele malen veiliger en vele malen sterker is.

De Aziatische wereld staat haast op zijn kop nu men ontdekt heeft dat het element Thorium vele malen veiliger en vele malen sterker is dan het element Uranium.

Daarnaast zou het wel eens het einde kunnen betekenen van de fossiele brandstoffen.

Toch is dit niet iets waar we van de ene op de andere dag op over kunnen stappen.

Er is namelijk nog heel wat wetenschappelijk onderzoek nodig voordat we deze energie daadwerkelijk kunnen winnen.

Naar schatting zal het dan ook pas over plusminus twintig jaar realiteit zijn.

Waarom zolang?

Om energie te winnen uit Thorium dient het element een heel proces door te gaan.

Zo zal het eerst omgezet moeten worden in Uranium-233 voordat het gespleten kan worden en dus omgezet wordt in kernenergie.

Voor dit proces zijn twee neutronen nodig. Om dus het meeste rendement uit Thorium te kunnen halen is de zuinigheid van de reactor van zeer groot belang.

Daarom zijn de meeste onderzoekers van mening dat een gesmoltenzoutreactor, ook wel een MSR genoemd, beter zal zijn dan een zwaarwaterreactor.

Bij die laatste zal het rendement aanzienlijk lager liggen daar hij minder zuinig om zal gaan met neutronen.

De MSR is in het algemeen al een veiligere reactor. Het bassin waarin de kernreactie plaatsvindt is afgesloten met een grote prop zout.

Op het moment dat de deeltjes oververhit raken zal deze prop smelten waardoor de oplossing wegloopt en het scheuren van de reactor wordt voorkomen.

Dat laatste was overigens onder andere de oorzaak van de ramp bij Tsjernobyl.

Buiten het feit dat de gesmolten zoutreactor dus veiliger is gaat deze ook zuiniger om met de neutronen waardoor er minder energie verloren zal gaan.

Er zijn echter nog heel wat aanpassingen nodig voordat er op grote schaal getest kan gaan worden. Daar zit dan ook precies het knelpunt.

Aanpassingen

Wetenschapper Jan Leen Kloosterman van de TU in Delft legt uit dat de gegevens binnen in de MSR nauwkeuriger gemeten dienen te worden.

Zo dient men meer aandacht te besteden aan de warmtegeleiders en de viscositeit. Ook is de chemie van het zout nog lang niet optimaal.

Momenteel zijn er al verschillende testen met andere soorten zout waarbij men zo’n 50% aan energie kan winnen. Hoe deze zoutsoort reageert op Thorium is echter nog onbekend.

Dit is uiteraard iets wat in een zeer veilige omgeving op kleine schaal getest dient te worden. Bovendien is de chemie van Thorium totaal anders dan die van Uranium.

Dat houdt in dat men alle mogelijke reacties uitvoerig dient te onderzoeken.

Daarnaast zullen de reactoren ook nog gebouwd moeten worden. Daarbij is het van belang dat de materialen die gebruikt gaan worden tientallen jaren mee kunnen.

Bij voorkeur worden er reactoren gebouwd die maar eens in de zestig jaar nagekeken hoeven te worden, aldus Jan Leen Kloosterman.

Toekomst

Ondanks al deze nodige aanpassingen is het van groot belang dat wetenschappers bezig blijven met het onderzoeken van Thorium.

Momenteel verwachten zij namelijk al de stad Londen een week lang te kunnen verlichten met slechts 1 handvol van het element.

Op het moment dat alle chemische reacties getest zijn en het monitoren is verscherpt kan het rendement wel eens heel rap oplopen.

Dat is iets waar wij allemaal erg blij van zouden moeten worden.

Als je deze artikelen waardeert, laat dan een reactie achter op de website.

(anoniem mag ook). Alvast bedankt!

Plaats een reactie