Verander de wereld!

Ecologisch duurzaam

Verander de wereld in 3 stappen! Het is geen geheim dat Nederland aan het veranderen is. De overheid heeft steeds minder ruimte om onze maatschappij te dragen.

Waardoor er meer en meer van onszelf verwacht wordt. Er wordt overal op bezuinigd en mensen krijgen het daardoor steeds moeilijker.

Dat laatste is echter niet de schuld van de overheid.

Wij, de maatschappij, hebben moeite ons aan te passen onder de nieuwe levensstijl.

We zijn gewend dat de overheid ons overal bij helpt en nu die steun wegvalt, voelen we ons reddeloos verloren.

Dit is echter helemaal niet nodig.

Verander de wereld?

Onze grootste strijd is niet die tegen de overheid.

We kunnen schreeuwen zo hard als dat we willen, hun handen zijn ook gebonden.

Het is tijd voor verandering, we zullen ons moeten aanpassen.

Het is veel verstandiger als wij niet langer rekenen op die steun van bovenaf maar een eigen solide netwerk opbouwen.

Als we de handen ineen slaan met de buren, als bedrijven onderling, als vrienden, dan is het mogelijk om de last samen te dragen.

Transitie

Nederland ondergaat momenteel een transitie.

Een aantal cruciale veranderingen volgen elkaar zo snel op dat ze een bedreiging vormen voor onze hedendaagse maatschappij.

Een goed voorbeeld daarvan is hoe er om wordt gegaan met vergrijzing binnen onze samenleving.

Het verkrijgen van medische ondersteuning, of zelfs maar huishoudelijke hulp, wordt onze ouderen van dagen steeds moeilijker gemaakt.

De overheid dwingt tot mantelzorg. In vele van onze Europese buurlanden wonen de oudere medemensen bij hun kinderen in.

Deze nemen de zorg op hun schouders die hun ouders vele jaren voor hen hebben gedragen.

Het is voor deze mensen een vanzelfsprekende wederdienst.

Onze maatschappij denkt daar momenteel nog anders over. Alhoewel daar niets mis mee is, zullen we toch geleidelijk aan moeten veranderen.

Onze samenleving zal moeten overstappen op een meer pragmatische, orde en op dit moment bevinden wij ons in de overgangsfase.

Een nieuwe dag

Het is van belang dat u zich realiseert dat onze huidige maatschappij niet meer gebaseerd is op religie, ideologie en plichtsgevoel.

We trekken steeds vaker onze eigen plannen en bouwen aan onze eigen toekomst.

Wij nemen ook steeds meer afstand van de overheid maar hebben nog niet volledig leren vertrouwen op onze omgeving.

Neem dan eens de tijd u te verdiepen in lokale netwerken.

Neem de coöperaties in uw directe omgeving eens goed onder de loep.

Leer uw omgeving kennen en weet waar u op kunt rekenen als de staat u ergens in de toekomst geen steun meer kan verlenen.

De meeste winst valt momenteel te behalen in het creëren van een bewustzijn, het stap voor stap voorbereiden van onze omgeving op de nieuwe orde van de dag.

Momenteel is het aan ons om een stap terug te doen en te zorgen dat de overheid zichzelf weer kan herstellen.

Door minder te vragen en zelf meer te doen maken we onze economie weer gezond en zijn we iets zekerder van onze toekomst.

Deze transitie gaat naar een nieuwe economie (De deeleconomie).

In deze nieuwe economie gaat het om een nieuw spel met nieuwe spelregels.

Spelregels in het nieuwe spel in 3 stappen zijn:

 

Wat vind jij hiervan?    Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

Plaats een reactie