Energietoekomst? Hoe staat het met onze energietoekomst?

energietoekomst

Onze Energietoekomst

Om goed te begrijpen hoe we onze energieproblemen op kunnen lossen is het belangrijk om een korte historie door te lopen.

Isaac Newton begreep in 1666 al hoe belangrijk energie was. Door lang na te denken over de appel die van de boom viel kwam zijn zwaartekrachttheorie tot stand.

Newton wist dat er een potentiaalverschil was tussen de appel die in de boom hing en de appel die op de grond lag.

Dit verschil in potentiaal duidde voor het eerst in de geschiedenis van de wetenschap een verband aan tussen materie en energie.

De volgende stap

Albert Einstein zag dat de theorie van Newton niet in alle gevallen te gebruiken was.

Hij bedacht de relativiteitstheorie om met speciale gevallen, zoals hoge snelheden en sterke zwaartekrachtsvelden, om te kunnen gaan.

Helaas had ook Einsteins theorie niet genoeg dekking om met de kleinste deeltjes die we kennen om te gaan.

De kwantumfysica was geboren om ook op sub-atomair niveau te kunnen modelleren.

Wetenschappers ontdekten al snel dat er op deze schaal eigenaardige dingen gebeurden; deeltjes kunnen zich ook als golven gedragen.

Het Onzekerheidsprincipe

Kwantumfysica was op zoek naar uitleg voor de dualiteit van golven en deeltjes.

Uit onderzoek en gedachte experimenten bleek dat een deeltje zowel een golf als een deeltje blijft totdat men probeert waar te nemen wat er gebeurt, door middel van bijvoorbeeld het blote oog of een camera.

Werner Heisenberg, een van de grondleggers van de kwantumfysica, vond dat het onmogelijk was om zowel de snelheid als de richting van een deeltje te berekenen.

Dit onzekerheidsprincipe, samen met de dualiteit van golven en deeltjes, wees de wetenschap op een variabele die nog niet gevonden was.

Einstein liet samen met Otto Stern in zijn kritiek op de kwantumfysica al weten dat deze variabele, ook wel de nulpuntsenergie, grote invloed heeft op ons universum.

Wetenschap en Energie

Met de vindingen van Newton, Einstein, Heisenberg en Stern heeft de mensheid inzicht gekregen in hoe energie optimaal benut kan worden.

Door materie en energie in wetenschappelijk verband te brengen is het mogelijk om allerlei zaken van complexe energiewinning tot ruimtevaart tot werkelijkheid te maken.

Ondanks deze vinding is het verband echter nog niet helemaal verklaard.

Nulpuntsveld

Ervin Laszlo publiceerde in 2004 het boek Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything.

Hiermee trachtte Laszlo te doen wat Einstein en Heisenberg niet voor elkaar konden krijgen; het creëren van een unificatietheorie.

In de unificatietheorie van Laszlo staat het Akashische veld, ookwel het nulpuntsveld, centraal.

In het nulpuntsveld van Laszlo is het mogelijk deeltjes vanuit een materiële staat naar een energiestaat te transformeren.

Laszlo lost hiermee het probleem van de onbekende variabele in de kwantumfysica op.

Nulpuntfysica

Door te begrijpen hoe materie en energie werken met betrekking tot het nulpuntsveld kan wetenschap weer verder met onze energieproblemen.

Werken met het nulpuntsveld kan de wetenschap ook in staat stellen om over-unity machines te ontwerpen.

Hiermee komt de zoektocht naar vrije energie al snel tot een einde.

De tekorten aan energie die in de wereld zijn ontstaan door industrialisatie en massaconsumptie kunnen opgelost worden door betere methoden te vinden om energie te winnen.

De nulpuntfysica gaat dan ook over het bestuderen van het Akashische-veld en is daarmee de beste wetenschappelijke kandidaat voor het realiseren van een energie-bewuste wereld.

Toekomst en Energie

In de toekomst kunnen we met de kennis van het nulpuntsveld onze maatschappij in een andere richting zetten; een richting waar vrijwel geen gevaarlijke stoffen vrijkomen tijdens het winnen van energie.

Dit zal grote gevolgen hebben voor hoe we met onze natuur (en uiteindelijk elkaar) omgaan.

Laszlo beschreef in zijn boek daarom ook hoe het nulpuntsveld niet alleen iets uit de wetenschap is; het nulpuntsveld en haar energie is van ons allemaal.

 

Wat vind jij hiervan?        

Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

 

 

Plaats een reactie