Ecologisch duurzaam, wat bedoelen we daar mee?

ecologisch duurzaam

Ecologisch duurzaam wat bedoelen we daar mee? De wereld worstelt al decennia lang met de directe gevolgen van grootschalige industrialisatie.

In landen als China eist smog jaarlijks nog steeds vele levens. Sinds het begin van de jaren ’70 is men nu ook de indirecte gevolgen aan het ervaren en analyseren!

Zo zijn regeringen op zoek gegaan naar oplossingen met als resultaat onder andere het Akkoord van Kopenhagen en het Kyoto-verdrag.

Ondanks deze politieke mijlpalen lijkt het erop dat er meer nodig is; dat er meer gedaan moet worden. Ecologische duurzaamheid is essentieel voor het overleven van onze planeet en daarmee ook van de mensheid.

Wat is ecologisch duurzaam?

Een maatschappij is ecologisch duurzaam wanneer deze gebruik maakt van technologieen die geen averechtse gevolgen hebben voor de natuur.

Dit houdt in dat er verstandig en verantwoord gebruik wordt gemaakt van landbouw, waters, natuurlijke energiebronnen en recycle-methoden.

Op deze manier is er geen ontbossing meer nodig en zal het stoppen van gevaarlijke praktijken, zoals fracking voor schaliegas en erosie van de landbouwgrond verminderen.

Alternatieve brandstof voor auto’s behoort ook tot de eigenschappen van een ecologisch duurzame maatschappij.

Wat zijn de gevolgen?

Als individuen in de maatschappij merken wij de economische gevolgen van ecologische verwaarlozing. Teruglopende visstand en het verdwijnen van landbouwgrond maakt supermarktproducten duurder.

Boeren hebben meer moeite met het in stand houden van boerderijen met teruglopende oogsten.

Er staat ons een voedselschaarste te wachten als deze problemen niet aangepakt worden en als onze maatschappij weigert ecologisch duurzaam te gaan denken en handelen.

Wat kunnen we eraan doen?

De huidige projecten die deze ecologische denkwijze aanhangen zullen de wereld moeten laten zien dat we op een betere wijze met onze natuur kunnen leven.

Zo onstaat er een grote online gemeenschap rondom permacultuur met als doel een ecosysteem te creëren dat zichzelf in stand houdt.

Uit deze nieuwe tak van de ecologische engineering volgt het Open Source Ecology Project; modulaire industriebouw volgens het open source principe.

Dit betekent dat machine-onderdelen makkelijk hergebruikt kunnen worden en dat de bouwtekeningen publiekelijk ter discussie worden gesteld.

De volgende generatie

Middelbareschoolleerlingen van over de hele wereld kunnen meedoen aan de I-SWEEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad).

Dit is een wetenschaps-olympiade met als doel ecologisch duurzame oplossingen te vinden voor onze klimaat- en milieuproblemen.

Zo volgden er uit de laatste editie vele nieuwe oplossingen voor het winnen en gebruiken van alternatieve energiebronnen zoals zonne-, wind- en waterenergie.

Uiteindelijk zijn we op zoek naar een manier om onze relatie met de natuur te stabiliseren. Ecologisch duurzaam denken en handelen is hiervoor de juiste optie.

Gezien onze afhankelijkheid van olie, kool en gas lijkt het misschien ambitieus om te denken dat we de overstap gemakkelijk kunnen maken. De mensheid is er echter klaar voor; en onze planeet al veel langer.

 

Wat vind jij hiervan?

Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

Plaats een reactie