Energieneutralewoning, de oplossing?

energieneutralewoning

Is een energieneutralewoning de oplossing?

Een energieneutralewoning ook wel een nul-woning genoemd met een groot comfortabel niveau die in een jaar evenveel energie opwekt als dat hij verbruikt!

Zomers kan electriciteit geleverd worden aan de electriciteit-net en in de winter kan dat weer terug genomen worden.

Door goede isolatie, driedubbel glas een op het zuiden gerichte woning en door gebruik van energiezuinige apparaten in en rond het huis.

Met gebruik van een warmte pomp, warmtebuffers en thermische collectoren. Het realiseren van een nulwoning gaat uit van de Trias Energetica.

Lees meer