Vrijheid, in alle soorten en maten!

vrijheid

Vrijheid in alle soorten en maten?

Met oorlogen en conflicten die vandaag de dag spelen is de vrijheid van veel mensen in gevaar.

In Europa is de vrijheid van haar burgers redelijk gewaarborgd maar toch zijn er bepaalde groepen waarvan de vrijheid langzaamaan wordt beperkt.

Het conflict in Oekraïne en de Arabische Lente zijn voorbeelden van wat er gebeurt wanneer de samenleving van mening is dat haar vrijheid zodanig beperkt is dat er maatregelen nodig zijn.

In zulke gevallen nemen mensen wapens op als vrijheidsstrijders.

Ook de Eerste en Tweede Wereldoorlogen kenden zulke vrijheidsstrijders. Maar waar streden zij dan precies voor?

Vrijheid van het individu

Een van de mooiste kwaliteiten van de mens is zijn/haar mogelijkheid tot expressie.

Literaire werken, schilderijen, composities en nog veel meer vormen van expressie zijn ontdekt en door de eeuwen heen gebruikt.

Het individu voelt zich gevangen wanneer er geen mogelijkheid tot expressie is.

Censuur van kunst en zelfs media wordt gezien als een inbreuk op de persoonlijke vrijheid.

De vrijheid van het individu bestaat voor een groot deel uit de vrijheid van meningsuiting.

Zonder de vrijheid om te zeggen wat je wilt zeggen, te schrijven wat je wilt schrijven, enz. is er geen individu meer te onderscheiden van de massa.

Vrijheid van meningsuiting is essentieel voor het individu om te kunnen overleven in de huidige samenleving.

Vrijheid van religie

Veel landen in Europa hebben het afgelopen jaar een groeiend antisemitisme en versterkte moslimhaat gezien.

Dit is natuurlijk niet alleen verschrikkelijk omdat deze groepen persoonlijk gekwetst worden, maar ook omdat dit andere gevolgen heeft.

Zo zijn joden en moslims banger om in het openbaar kenmerkende kledingstukken te dragen, zoals het keppeltje of de hoofddoek.

Dit is een inbreuk op de vrijheid van deze mensen; de mogelijkheid tot het uitdrukken van het geloof is beperkt.

Vrijheid van religie is voor veel mensen een basisbehoefte en sommigen zijn zelfs bereid te sterven voor hun geloof.

Een maatschappij die het individu vooropstelt moet daarom vrijheid van religie hebben.

Zeggenschap

Onder een dictatuur is er geen vrijheid. In landen zoals Noord-Korea is de dictator de baas en bepaalt hij (of zij) wat er in het land mag en wat er niet mag.

Een dictatuur kent daarom vaak een censuur van boeken, muziek en andere media.

Voor mensen die in een dictatuur leven is de vrijheid van meningsuiting niet alleen belangrijk voor expressie maar nog belangrijker voor zeggenschap.

Zeggenschap als vorm van vrijheid heeft ons democratie gebracht maar is als waarde ietwat verwaarloosd.

Kortingen op sociale voorzieningen waar de burger geen zeggenschap over hadden leidden bijvoorbeeld vorig jaar in Engeland en Italië tot veel protest.

Ondanks het protest zijn veel van de genomen maatregelen alsnog van kracht geworden.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de levensstandaard gehad maar ook voor de vrijheid van het individu.

Zonder vrijheid zijn we de weg kwijt

Zonder vrijheid is het individu beperkt tot het systeem waarin hij of zij zich bevindt.

Zonder de mogelijkheid om je mening te uiten, je eigen gedachtegoed te hebben of te gaan of staan waar je wilt kan er niet verder verkend worden.

Dit zet een stop op wetenschappelijke, technologische en sociale vooruitgang van de maatschappij.

Het individu heeft vrijheid nodig om te kunnen overleven en te kunnen blijven doorgaan zodat ook de maatschappij op haar beurt naar behoren blijft werken.

De natuurlijke samenwerking tussen het individu en de samenleving is zonder vrijheid niet mogelijk en valt dan uit elkaar in revolutie en oorlog.

Als individuen is het onze persoonlijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat vrijheid voor iedereen in stand blijft.

 

Wat vind jij hiervan?

Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

Plaats een reactie