Kernfusie, als energiebron?

kernfusie

Kernreactors hebben het zwaar te verduren gehad!

Dat is niet alleen vanwege de wereldwijde kritiek op kernenergie.

Door atomen te splitsen komt energie vrij maar er ontstaan ook radioactieve deeltjes.

Deze radioactiviteit kan bij het splitsen van atomen nog duizenden jaren schadelijk zijn in en nabij de reactors.

iterBij kernfusie als energiebron gebeurt er echter iets anders.

Kernfusie is een proces waarbij twee (of meer) atomen samen worden gesmolten.

Hierdoor ontstaat er een nieuw, en zwaarder, atoom.

Tijdens dit proces komt er bindingsenergie vrij die fusie energie wordt genoemd.

Kernfusie energie is dus precies het tegenovergestelde van klassieke kernenergie.

De radioactiviteit die ontstaat bij kernfusie blijft ongeveer vijftig jaar schadelijk.

Waar is de fusie energie?

Kernfusie is al jaren een welbesproken alternatieve energiebron.

Helaas zijn vanwege technische restricties nog geen kernfusiereactoren aangesloten op het centrale elektriciteitsnetwerk.

Kernfusie energie wordt opgewekt met atomen in een plasma.

De hitte die ontstaat wanneer atomen in dit plasma smelten wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken net als met een stoommachine.

De JET (Joint European Torus) is de grootste reactor die momenteel fusie energie kan leveren.

In 1997 behaalde JET een piek van 16 megawatt. Dit staat gelijk aan 65% van de stroom die nodig is om JET werkend te houden.

De fusieenergie op het centrale net blijft dus nog eventjes uit.

ITER en DEMO

De opvolger van JET is ITER. ITER is vele malen groter dan JET en is ontworpen om met 500 megawatt meer dan tien maal de benodigde elektriciteit te genereren die nodig is om het systeem draaiende te houden.

In Cadarache, Zuid-Frankrijk, wordt momenteel de fundering aangelegd.

De partners in het ITER-project zijn de EU, Japan, Zuid-Korea, China, India, de Verenigde Staten en Rusland.

De locatie was pas in 2006 geselecteerd hoewel het ontwerp al in 2001 was goedgekeurd.

Eerdere voorspellingen gaven aan dat ITER in 2015 al operationeel zou zijn.

ITER geeft nu aan dat de reactor in November van 2020 pas zal werken.

Intussen is Zuid-Korea, met behulp van China, een nieuwe fusiereactor aan het ontwerpen.

Deze fusiereactor, die momenteel K-DEMO wordt genoemd, wordt ontworpen met nieuwe technologieen. K-DEMO moet twee keer zo veel energie opwekken als ITER.

Duurzaamheid

Het onderzoek naar kernfusie als energiebron wordt gestaag voortgezet.

Uit experimenten die in 1950 uitgevoerd werden was al snel duidelijk dat kernfusie vele malen veiliger is dan kernsplitsing.

Radioactief afval dat bij kernfusie ontstaat kan op veilige wijze worden opgeslagen, in tegenstelling tot radioactief afval uit kernenergie.

Ook de deeltjes die gebruikt worden tijdens het smelten, deuterium en lithium, zijn in overvloed aanwezig.

Een kernfusiereactor die op deuterium uit zeewater werkt kan bijvoorbeeld voor 150 miljard jaar de aarde van energie voorzien.

Dat is meer dan tien maal de huidige geschatte leeftijd van het universum.

Kernfusie wordt om deze reden als een van de meest geschikte alternatieve energiebronnen gezien.

Economie op Kernfusie-energie

In Europa is van 1950 tot 1990 alleen al 10 miljard euro uitgegeven aan kernfusie onderzoek. De kosten van ITER bedragen ook 10 miljard euro.

Ondanks deze kosten is het nog niet gelukt een werkende kernfusiereactor aan te sluiten op het centrale elektriciteitsnetwerk.

Omdat het onderzoek naar kernfusie extreem duur is en omdat er veel tijd voor nodig is, wordt vrijwel al het kernfusie onderzoek betaald door overheden over de hele wereld.

Jaarlijks geeft de Europese Unie 750 miljoen euro uit aan kernfusie onderzoek.

Als doel hebben politici afgesproken om in 2050 de eerste commerciële kernfusiereactor aan te sluiten op het netwerk.

Tot die tijd zal de economie nog op olie, gas, kool en zonnepanelen draaien.

 

Wat vind jij hiervan?         Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

Plaats een reactie