Vrijheid, verantwoordelijk omgaan met vrijheid?

Vrijheid

Hoe kun je verantwoordelijk omgaan met vrijheid?

In Nederland en andere Westerse landen houdt de regering en de gemeente de burger vast aan het handje.

In de wetten staat beschreven wat er allemaal wel mag en wat er allemaal niet mag.

Gemeentes hebben lokaal beleid dat van toepassing is op de lokale bewoners.

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen maar dat is vrijwel onmogelijk met die hoeveelheid tekst.

De overheid, en ook de politie die de wetten handhaaft, vertrouwt erop dat burgers zich naar behoren en volgens de wetten gedragen.

Dat is een systeem dat in principe goed zou moeten werken maar het werkt niet voor iedereen.

Wie vertrouwt wie?

In Nederland kun je niet zomaar in alle vrijheid je huis verbouwen.

Ondanks dat je een stuk grond bezit, moet er alsnog een vergunning voor verbouwing op die grond worden aangevraagd.

Het uitbouwen van een huis kan bijvoorbeeld leiden tot minder zonlicht bij de buren en dat is volgens Nederlandse regelgeving een potentieel probleem.

De overheid vertrouwt erop dat haar burgers de wet kennen maar blijkbaar vertrouwen de burgers elkaar niet als dit soort wetgeving nodig is.

Als mensen fatsoenlijk een discussie kunnen hebben en gezamenlijk tot een conclusie kunnen komen dan is dergelijke regelgeving niet meer nodig.

Als we elkaar echt vertrouwen, hebben we pas echte vrijheid.

Verantwoordelijkheid

Om elkaar te kunnen vertrouwen moeten we transparant zijn tegenover elkaar. Dit houdt in dat we onze acties moeten kunnen verantwoorden.

Het nemen van deze verantwoordelijkheid is in het voordeel van iedereen. Met mensen die transparant zijn kan namelijk rekening worden gehouden.

Dit maakt het mogelijk om in de realiteit flexibel met vrijheid om te gaan.

Zo kun je verantwoordelijkheid nemen voor een probleem dat een ander niet op kan lossen en daarmee stel je hem of haar in staat om dit probleem opgelost te krijgen.

Zonder eerlijk te zijn over hoe bepaalde gevolgen iemand helpen of benadelen is er niet duidelijk hoe vrij die persoon is en hoe vrij anderen zijn in het veroorzaken van die gevolgen.

Het is dus essentieel dat verantwoordelijkheid mee wordt genomen in de discussie over vrijheid.

Sociale Vrijheid

Met een hoge bevolkingsdichtheid is vrijheid niet langer alleen van het individu.

Vrijheid speelt een grote rol in de sociale aspecten van het leven.

Rekening houden met de dingen die je zegt en doet in de nabijheid van andere mensen beperkt je vrijheid.

Toch is dat een concessie die de mens graag doet.

Men spreekt van sociale-vrijheid wanneer de vrijheid van de samenleving groter is dan de vrijheid van de individuen in die samenleving.

Rekening houden met anderen is een sociaal bewuste manier om om te gaan met vrijheid.

Sociale vrijheid betekent echter niet dat bepaalde dingen niet gezegd of gedaan mogen worden; alleen dat je rekening moet houden met de gevolgen.

Verantwoordelijk voor onze toekomst

Omdat pure transparantie en een puur vertrouwen in de realiteit moeilijk te bewerkstelligen zijn, moet je vrijheid per situatie evalueren.

In wezen is ieder mens verantwoordelijk voor zijn of haar eigen resultaten en hoort zich in een moderne maatschappij daar ook naar te gedragen.

Het concept van een regering en wets-handhavers is hierop gebaseerd maar is door andere invloeden van koers geraakt.

Het is dus onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen vrij is en vrij blijft in de toekomst.

Hiervoor moeten we werken aan vertrouwen en transparantie in de samenleving en moeten we zorgen dat we rekening met elkaar houden.

Dan kunnen we op een sociale en bewuste manier ervoor zorgen dat iedereen alle mogelijkheden tot zijn/haar beschikking heeft.

 

Wat vind jij hiervan?

Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

Plaats een reactie