Vrijheid door de tijd als idee?

vrijheid

Vrijheid

Door de tijd als idee is een concept dat steeds blijft veranderen. Omdat het afhangt van de samenleving verandert het idee van vrijheid met de samenleving mee.

Als idee is begonnen bij de Grieken. Vrijheid bestond natuurlijk daarvoor al maar de Grieken introduceerden het als een concept dat filosofisch behandeld kon worden.

Aristoteles bedacht dat vrijheid betekent dat het individu leidt en wordt geleid. De Griekse democratie had daarom een regering die jaarlijks uit meer dan vijftien procent van de inwoners bestond.

De regeringslieden wisselden regelmatig en zorgden er zo voor dat elke inwoner wel een keer een leider was in plaats van een persoon die geleid werd.

Renaissance

Het duurde een anderhalf millennium voordat de filosofie weer op gang kwam en de ideeën over vrijheid weer drastisch begonnen te veranderen.

In de tijd van de Renaissance is er veel veranderd in de samenleving en zo ook in de ideeën daarover.

Voor deze tijd waren er nog geen echte landsgrenzen zoals we die tegenwoordig kennen.

Door de groeiende invloed van de kerk en de grootte van de samenleving werd de beslissing genomen om landen te scheiden.

Zo werd de invloed van groot grondbezitters beperkt en werden handel en economie overzichtelijker.

Vrijheid werd beperkt tot het land waar men in woonde en handel was minder vrij dan voorheen.

Hobbes beschreef de invloed die dit proces startte als de Leviathan en schreef in zijn gelijknamige boek dat vrijheid van mensen vrijwillig beperkt werd door de Leviathan.

Locke

Met de Amerikaanse Revolutie kwam er een vloedgolf van nieuwe ideeën.

Thomas Locke en Thomas Jefferson staan bekend om hun idee dat het vanzelfsprekend is dat iedereen gelijk is en dat iedereen onvervreemdbare rechten heeft:

deze rechten staan bekend als “life, liberty, and the pursuit of happiness.”

Lockes idee dat alle mensen als gelijken worden geboren gaf aan dat vrijheid vanzelfsprekend is.

Met dit in gedachte werden de grondwet en de Bill of Rights opgezet.

De Bill of Rights beschrijft de vrijheid van meningsuiting, pers, religie en samenkomst.

Het moderne Amerikaanse idee van vrijheid staat niet ver van Thomas Lockes en Thomas Jeffersons verzameling van mensenrechten.

Slavernij

De Amerikaanse Revolutie vond plaats na de periode die Nederlanders kennen als de Gouden Eeuw.

In de zeventiende eeuw was er door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en handelsgroepen uit andere landen besloten hoe Afrika verdeeld moest worden nadat het veroverd was.

Tijdens dit proces zijn er veel Afrikanen als slaven meegenomen naar andere landen zoals Amerika en zelfs Nederland.

Slavernij is tot halverwege de negentiende eeuw nog een groot probleem geweest.

Zodoende is het idee van vrijheid aangepast toen men inzag dat slavernij een groot probleem vormde en de samenleving besloot er iets aan te doen.

Moderne Vrijheid

Vandaag de dag wordt vrijheid veelal beschreven als de mogelijkheid om te doen wat je wilt.

Iedereen bepaalt dan voor zich of iets wel of niet slim is om te doen, maar we vertrouwen elkaar genoeg om geen gekke dingen te doen.

Onze maatschappij gaat op papier uit van flexibiliteit in vrijheid maar heeft in de realiteit een aantal mankementen.

Een tekort aan sociale voorzieningen is een beperkte vrijheid en uit zich nooit positief in het individu.

Om er daadwerkelijk op te kunnen vertrouwen dat mensen elkaar in staat stellen om te doen wat ze willen, moeten mensen eerst van sociale voorzieningen en andere basisbehoeften voorzien zijn.

Bij de moderne vrijheid staat het individu voorop in de maatschappij.

Dit houdt dus in dat de maatschappij een ondersteunende rol speelt voor het individu, in tegenstelling tot de Grieken die het individu een ondersteunende rol lieten spelen in de maatschappij.

 

Wat vind jij hiervan?

Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

Plaats een reactie