Zorgverzekering, innovatief of niet?

zorgverzekering

Is de zorgverzekering innovatief?

Zorgverzekeringsmaatschappijen zijn meer geïnteresseerd in winst dan innovatie. Dit heeft vervelende gevolgen.

Het samenstellen van je zorgpakket en het uitzoeken wat wel of niet wordt gedekt kost veel meer tijd dan zou moeten en is vaak moeilijker dan gewenst.

Recente veranderingen in de zorg door de overheid maken het de verzekeringsmaatschappijen makkelijker om de polis in stukken op te breken.

Nederlanders hebben er juist meer baat bij als makkelijk te zien is of een polis goedkoper of duurder is!

Zorgverzekering uit de vorige eeuw?

Verzekeringsinstellingen innoveren weinig tot niet.

Men zou verwachten dat er op het gebied van zorgpakketten samenstellen en communicatie met de zorgverzekeraar vooruitgang is geboekt; dit blijkt niet het geval te zijn.

De innovatie voor zorgverzekeraars is meer een bijproduct van innovatie in de zorgsector zelf.

Zo is het mogelijk om gratis een bezoek aan de dokter te brengen via het internet, maar dit ontgaat de zorgverzekeraar volledig.

Met de huidige technologie en vooruitgang in de zorg loopt de zorgverzekeraar te ver achter.

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is opgericht om innovatie op het gebied van verzekeringen te stimuleren.

Een groot onderdeel hiervan zijn projecten om de jeugd meer te betrekken bij en een actievere rol in de zorgverzekering te laten spelen.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is ook bedoeld om het probleem van onderverzekering aan het licht te brengen.

Een meerderheid van jongeren die na hun 18e jaar onder andere regelgeving vallen passen hun zorgverzekering niet aan en lopen hiermee het risico onderverzekerd te zijn.

Dit kan zich ontwikkelen tot een groot maatschappelijk probleem als zorgverzekeraars niet hun best doen om dit probleem aan te pakken.

Jongeren

Jongeren maken weinig gebruik van aanvullende verzekeringen. Voor veel jongeren is een aanvullende verzekering uiteraard niet nodig, maar een groot percentage weet niet dat ze hierdoor bepaalde kortingen mislopen.

Een groot aantal jongeren weet ook niet hoe ze het effectiefst gebruik kunnen maken van het eigen risico. Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om duidelijk te maken hoe het systeem werkt en hoe dit het best gebruikt kan worden.

Het scholen van een volledige generatie in de werkwijze van zorgverzekeringen kan het probleem van onderverzekering en het inefficiënt gebruik van het eigen risico in één klap oplossen.

Desinteresse

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de 18-plussers hun polis niet aanpast wanneer ze 18 worden.

Veel jongeren blijven bij hun ouders op de polis of sluiten eenmalig een zorgverzekering af die vervolgens nooit meer wordt aangepast.

Men spreekt van een grote desinteresse in zorgverzekeringen ondanks het feit dat iedereen verplicht is er een af te sluiten.

Het hebben van een goede zorgverzekering helpt je om kosten te minimaliseren wanneer er iets gebeurt.

Desinteresse is jammer genoeg de oorzaak van die kosten wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt; je bent dan zelf de dupe van je eigen gebrek aan belangstelling

Zorgverzekeraars moeten deze desinteresse tegengaan om de samenleving te verbeteren, koste wat kost, ondanks het feit dat dit direct tegen het winstoogmerk in gaat.

Zoals het hoort

De zorgverzekering heeft niet laten zien dat ze technologische vooruitgang kan bijbenen.

Dit terwijl er goed gebruik gemaakt kan worden van promotiekanalen zoals sociale media en smartphone (of web) applicaties om structuur te geven aan de wirwar van informatie.

Wanneer prijzen en polissen duidelijk zijn en makkelijk te vinden zijn zal de interesse van jongeren in zorgverzekering groeien.

In de huidige maatschappij hoort winstoogmerk geen excuus meer te zijn om vooruitgang tegen te gaan.

Zorgverzekeringen zijn daar, ongeacht de verzekeringslobby, geen uitzonderingen meer op.

Het is tijd voor de verzekeringsindustrie om te gaan innoveren en het makkelijker te maken voor iedereen om zijn of haar verzekering te beheren.

 

Wat vind jij hiervan?

Ik zou het erg tof vinden als je je mening even in een reactie wilt achterlaten!

Plaats een reactie